Docker Administration

De Docker Administration training biedt een praktische introductie in het gebruik er beheer van Docker.

De Cursus is opgebouwd naar aanleiding van vele praktische cases die Trainer Peter Creyghton bij klanten heeft uitgewerkt.

Hierbij staat voorop dat je als deelnemer een contrete duidelijke roadmap krijgt naar een bruikbare omgeving zonder dat je bedolven wordt onder een oerwoud van opties.

Docker Adminstration Training Inhoudsopgave

1 Introduction

1.1 What is Docker
1.2 Docker vs. virtualisation
1.3 Docker misconceptions
1.4 Docker components
1.5 Docker ecosystems

Part I: Docker runtime

2 Installing Docker

2.1 Installing Docker on Linux
2.2 Installing Docker on Mac or Windows
2.3 Testing your installation

3 Containers

3.1 Creating a container
3.2 Container operations
3.3 Container parameters
3.4 Running containers
3.5 Interactive containers

4 Images

4.1 Docker Image Registry
4.2 Getting images from Docker Hub
4.3 Building your own images
4.4 Using a Dockerfile
4.5 Storing your image in Docker Hub

5 Connecting containers

5.1 Exposing ports
5.2 Linking containers
5.3 Service discovery

6 Persistent data

6.1 Docker Volumes
6.2 Mounting host directories
6.3 Finding data volumes
6.4 Filesystem rights
6.5 SElinux and Docker Volumes

7 Application deployment

7.1 Containerizing your apps
7.2 Connecting microservices
7.3 Orchestration with Compose

8 Managing containers

8.1 Connect to a running container
8.2 Monitoring container output
8.3 Monitoring resource utilization
8.4 Viewing the container environment

Part II: Scaling Docker

9 Introduction to scaling Docker applications

9.1 Horizontal Scaling: beyond the Docker Host boundary
9.2 Clustering concepts
– Manage multiple hosts
– Multi-host networking
– Service registration and discovery
– High availability and capacity
9.2 Clustering products
– Kubernetes
– Fleet
– Swarm
9.3 Orchestration tools
9.5 Docker platforms
9.6 Network challenges

9 Docker clustering with Swarm

9.1 Installing Docker Swarm
9.2 Running containers in a cluster
9.3 Connecting microservices with Overlay networks
9.4 Service registration and discovery

10 Docker multi-host networking

10.1 Configuring the Overlay network
10.2 Creating networks
10.3 Connecting containers
10.4 Service discovery in Overlay networks

11 Connecting the dots with Consul

11.1 Consul concepts
11.2 Configuring Consul
11.3 Creating a Consul cluster
11.4 Container auto-registration with Registrator
11.5 Proxy auto-configuration with consul-template