Rijks ICT Gilde wil ‘goede ict’ers’ aantrekken

“De intentie is om zowel jonge als ervaren ict’ers te binden aan dit gilde en hen continu te ontwikkelen. ” *

Het eind vorige jaar door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangekondigde Rijks ICT Gilde blijkt inmiddels van start gegaan. Het instellen van deze flexpool ‘goede ict’ers’ voor de rijksoverheid is onderdeel van het door de bewindsvrouw opgestelde ‘Plan van Aanpak ICT-personeel Rijk’. Dit plan moet ervoor zorgen dat de digitale deskundigheid binnen de overheid wordt verhoogd.

Lees hier verder op Computabel.nl 

Bron: Computable.nl

Sorry, the comment form is closed at this time.